2023-08-09 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-08-9


PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Mellansverige, orden omfattar ett återställningsarbete av processutrustning efter översvämning.

Projektet omfattar felsökning, projektering, planering, inköp, tillverkning, montage samt igångkörning.