2023-04-11 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-04-11


PROTEAM har erhållit en order till ett tillverkningsföretag i Mellansverige, order innefattar tillverkning och montage av utrustning till en befintlig processvattenrening som ska uppgraderas.

Utrustningen kommer tillverkas i våra verkstäder i KOLMÅRDEN