2023-01-02 NYA ORDRAR TILL PROTEAM

Posted on 2023-01-2


PROTEAM har gjort klart med ett flertal kunder gällande Förebyggande Underhåll och Akut service för 2023.

Uppdragen innefattar såväl FU-kontrakt, Akut Service, Reservdelar, Tillbehör samt Revisioner.