2022-10-14 Ny order till Proteam

Posted on 2022-10-14


PROTEAM har erhållit en order till ett innovationsbolag inom Cleantech i Mellansverige, orden är ett Container baserat reningsverk.