2022-10-31 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2022-10-31


PROTEAM har erhållit en order att ta fram ett konstruktion och tillverknings underlag för en stor processline med tillhörande processvatten rening.