2022-10-25 Ny order till Proteam

Posted on 2022-10-25


PROTEAM har erhållit en order till ett innovationsbolag inom Cleantech i Norge, orden är ett utvecklingsprojekt.

Utrustningen ska vara placerad på testcenter i södra Sverige för provning och utvärdering.