2022-09-08 Ny order till Proteam

Posted on 2022-09-8


PROTEAM har erhållit en order till ett företag inom livsmedelsindustrin.

Företaget är beläget i Småland