2022-04-25 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2022-04-25


PROTEAM har fått order till ett företag i Mellansverige, leveransen omfattar tillverkning och montage av ett antal stora Nickelkar. Installationen ska utföras under semestern 2022.