2022-01-25 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2022-01-25


PROTEAM har fått en order att byta ut befintliga ventilations ramper på en stor anodiseringsanläggning i södra Sverige.

Arbetet innebär flera hundra timmars termoplast arbete, ventilations ramperna tillverkas i PPs.