2022-01-24 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2022-01-24


PROTEAM har fått en order att leverera och installera ett larm/övervakningssystem för HF (Vätefluorid)

Systemet kommer ge en större säkerhet för personalen om olyckan skulle vara framme.

Företaget som systemet ska levereras till ligger i södra Sverige.