2020-08-31 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2020-08-31


PROTEAM har blivit utvald i hård konkurrens  att leverera en helautomatisk Kemnickelline, kunden är Aurajoki Oy.

Anläggningen kommer konstrueras, tillverkas i våra fabriker I Kolmården, montaget i ÅBO kommer att pågå under Januari till Maj, detta kommer ske under rådande Covid-19 situation, PROTEAM har fått tillstånd av Finska myndigheter att resa in i landet trots förbudet.