2020-06-05 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2020-06-5


PROTEAM har fått order att bygga en demoanläggning på Rekolab i Helsingborg vår kund är EkoBalans AB, slutkund NSVA Helsingborg

Arbetet innebär konstruktion, tillverkning och montage.