2020-05-06 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2020-05-6


Proteam har blivit utvald att bygga och leverera ett nytt El och Styrskåp till en Processvattenrening till ett företag i Västernorrland.

Arbetet innebär tillverkning av nytt elskåp och styrsystem, Mek och El demontage av befintligt El/Styrskåp samt Doserpumpar och mätutrustning, Mek och El montage av det nya El/Styrskåpet samt nya Doserpumpar och ny mätutrustning samt driftsättning. El/Styrskåp kommer FAT testas på vår verkstad i Kolmården innan leverans, detta för att säkra ett kortare driftstopp.

Arbetet kan påbörjas omgående vilket är mycket positivt i dessa tider.