2020-05-06 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2020-05-6


Proteam har blivit utvald att utföra ett omfattande ombyggnadsarbete på en vattenanläggning för ultrarent vatten till en tillverkningsindustri i Stockholmstrakten.

Arbetet innebär en del förstudier samt avancerade rörarbeten.

Arbetet kan delvis påbörjas omgående vilket är mycket positivt i dessa tider.