2020-04-24 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2020-05-6


Proteam har blivit utvald att bygga en Testrigg för oxidationsavverkning av radioaktivt material till ett företag i Mellansverige.

Helt avgörande för projektet är Proteam Process & Cleantech AB´s tekniska kompetens, där våra medarbetare får ”spänna bågen” och verkligen vara i framkant gällande tekniken i detta projekt

Arbetet innebär arbete med konstruktion, tillverkning samt programmering och driftsättning.

Arbetet kan påbörjas omgående vilket är mycket positivt i dessa tider.