Renovering och ombyggnad.

Idag startar Vi med arbetet att demontera processvattenreningen hos HEM i Halmstad.

Arbetet innebär byte av balksystem och installation av en helt ny behandlingsdel i GAP komplett med nya omrörare och instrumentering.

Timmy, Mats och Stefan ser ut och trivas på jobbet!