Totalrenovering av betanläggning, arbetet innebar, byte av åkbana, betkar, ny transportör, nya slussar samt renovering av elsystem. Arbetet utfördes under 20dagar av PROTEAM och Elektriker från Kylanläggningar AB.