2018-08-20 Lite Elarbete i Norge

Posted on 2019-01-29


Gunnar förbereder lite el för montage av automatiskt spolsystem.