2018-03-01 Tillverkningen av 16st Stora kar

Posted on 2019-01-29


Tillverkningen av 16st Stora kar är i full gång.

Längd= 7m, Bredd=1,8m, Djup=3,5m , det återstår bara 3 st kar att tillverka nu!