2018-02-26 NY ORDER TILL – PROTEAM Process & Cleantech AB

Posted on 2019-01-29


2018-02-26 PROTEAM har blivit utvald till Projektering, Förtillverkning, Montage och Idrifttagning

gällande en omfattande rörinstallation i PP, PVDF samt Rostfritt syrafast material.