2016-05-24 – Sandfilterinstallation

Posted on 2016-05-26


Sju sandfilter på plats, det är Dynasand 2450, Glasfiberfilter som ska slutpolera vattnet efter rening av muddringsmassor….

IMG_0084IMG_0092

IMG_0115IMG_0116IMG_0117