2015-08-03 PROTEAM Process & Cleantech AB levererar ytterligare ett stort processkar

Posted on 2016-02-10


PROTEAM har levererat ytterligare ett stort processkar, karet är stort….17m långt, 1,2m brett och 1,6m djupt. Förra året levererades ett processkar i samma storlek.

Karet ingår i ett stort renoveringsprojekt hos en PROTEAM kund i Mellansverige, PROTEAM har utöver karet levererat en hel del annan utrustning till detta renoveringsprojekt.