Nyanställning/delägare – Peter Johansson

Posted on 2014-05-10


Peter Johansson kommer att ingå i ägarstrukturen i Proteam.