2022-01-26 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2022-01-26


PROTEAM har fått en order för dosering av 37%-svavelsyra, ordern bygger på den teknik som PROTEAM tagit fram för ”säker hantering av kemikalier i IBC containers”

Leveransen är en total leverans och ska betjäna 4 olika maskiner.