2019-09-18 RIVNING PÅGÅR!

Posted on 2019-09-18


 

Rivning av utrustning efter brand, snart får Vi börja bygga med nya grejor!