2018-10-22 NY ORDER TILL – PROTEAM

Posted on 2019-01-29


PROTEAM har blivit utvald till Projektering, Förtillverkning, Montage och Idrifttagning

gällande en omfattande renovering och optimering av en processline till ett stort företag i mellansverige