2016-01-27 PROTEAM Process & Cleantech AB byter webbadress och mailadresser

Posted on 2016-01-27


Vi byter webbadress till www.proteam.se
Vi jobbar också med att förnya vår webb, detta kommer att ske från nu och någon månad fram över.
Vi ändrar också våra mailadresser till förnamn.efternamn@proteam.se

Vi hoppas detta ska underlätta för för våra kunder och samarbetspartners.