Bildarkiv


2021-08-11 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-08-11

PROTEAM har blivit utvald att leverera en anläggning för automatisk torkning av trumgods med centrifuger. Ordern innebär leverans av all utrustning förutom transportör vilket Vi kommer använda en befintlig som kommer helrenoverads och anpassas för ändamålet. Befintligt styrsystem för trumlinen kommer byggas ut och användas även till Centrifuganläggningen.    

Read More

2021-05-31 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-05-31

PROTEAM har fått en order till en stor legoytbehandlare i Norge. Anläggningen är en liten Trum/Zink som kommer hanteras manuellt med telfer. Anläggningen byggs helt färdig i vår verkstad, där efter skickas den till kund för idrifttagning på plats.

Read More

2021-04-23 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-04-23

PROTEAM har blivit utvald att leverera en Eloxeringsanläggning, Process vattenrening, Dosersystem. Anläggningen kommer att tas i drift under Maj månad 2022. Arbetet innebär konstruktion, tillverkning och montage....

Read More

2021-03-30 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-03-30

PROTEAM har fått en order gällande en avancerad testrigg till ett företag i mellersta Sverige. Order innebär konstruktion, tillverkning samt installation hos kund.

Read More

2021-03-23 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-03-23

Proteam har blivit utvald att bygga och leverera ytterliagre ett nytt El och Styrskåp till Process vattenrening till ett företag i Västernorrland. Arbetet innebär tillverkning av nytt elskåp och styrsystem, Mek och El demontage av befintligt El/Styrskåp samt Doserpumpar och mätutrustning, Mek och El montage av det nya El/Styrskåpet samt nya Doserpumpar och ny mätutrustning samt driftsättning. El/Styrskåp kommer FAT testas på vår...

Read More

2021-03-11 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-03-11

PROTEAM har fått en order att uppgradera en anläggning för etsning av Titan, kunden finns i Norge. Arbetet innebär byte av tre kar samt ombyggnad av dosersystem vilket innebär en säkrare hantering av kemi i IBC containers.

Read More