Bildarkiv


2020-03-24 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2020-03-24

NY ORDER Proteam har ännu en gång blivit utvald att renovera en ytbehandlingsanläggning till ett företag i Mellansverige. Arbetet innebär ett omfattande arbete med ventilationsarbete, karutrustning, totalrenovering av transportör etc. Arbetet kan påbörjas omgående vilket är mycket positivt i dessa tider.

Read More

ENGAGERANDE OCH SJÄLVSTÄNDIGA MONTÖRER/MEKANIKER PROTEAM Process & Cleantech AB, söker mekaniker/montör för tillverkning och montage av processanläggningar och processvattenreningar…. Jobbet är omväxlande med arbete på egna verkstaden samt montage och servicearbetet ute hos kund. Arbetsområdet är i första hand Norden med Sverige som den största marknaden. Arbetsstället kan vara Kolmården, Norrköping eller Storvik, Sandviken...

Read More

PROTEAM Vill Tacka Alla Kunder, Leverantörer & Medarbetare För Det Gångna Året 2019. God Jul och Gott Nytt År! PROTEAM would like to thank all customers, suppliers & employees for the past year 2019. Merry Christmas & Happy New Year.

Read More

2019-11-30 Installation!


Posted on 2019-11-30

Installation av 40m3 varmsköljkar med utrustning för sköljning i ultrarent sköljvatten. Karet och utrustningen används för sköljning höglegerade rör!

Read More

PROTEAM har levererat en dammlucka som ska avskilja Delfinariets uppvisningsbassäng och Lagunen. Dammluckan kommer möjliggöra tömning av Lagunen så reparationsarbetet kan utföras under vintern. Dammluckan kommer också kompletteras med automatik för öppning/stängning. Detta arbetet innebar också vissa utmaningar som Vi löst på ett mycket bra sätt.

Read More

Ny rördragning och rörväg från Filterhuset till Ozontornet. Ulf och Stefan har jobbat tillsammans med dykare samt Hyttans Bygg för att få till detta. Arbetet har i vissa delar varit väldigt avancerat men Vi har löst de utmaningar som Vi stod inför!

Read More